Slider

Funkis skola & öppenvård

Genom kvalitetssäkrad och forskningsbaserad undervisning och behandling erbjuder Funkis skola ett sammanhang där tidigare upplevelser av misslyckanden i skolmiljö vänds till lyckade erfarenheter.

Funkis erbjuder en helhetslösning för elever 12-17 år genom att integrera en anpassad grundskola och individuella behandlingsinsatser utifrån ett inlärningspsykologiskt perspektiv.

Målgrupp
Funkis skola och öppenvård vänder sig till elever i högstadieålder som är i behov av särskilt stöd i skolmiljön och att skola och behandlingsinsatser integreras.

Elevens behov av särskilt stöd kan grunda sig i psykiatrisk problematik, funktionshinder, föräldrarnas omsorgsbrist, svårigheter med relationer och/eller psykosocial problematik. Sökanden till Funkis har beteenden som skapar problem i skolmiljön och många elever har neuropsykiatriska funktionshinder. Eleven kan vara så kallad hemmasittare och/ eller ha svår tvångs- eller trotssyndrom.

Övrigt
För mer information om Funkis skola & öppenvård gå till www.funkiskola.se


Sök plats hos oss!