Slider

Öppenvård & Utsluss

För ungdomar som är redo att ta steget mot ett eget boende har Nackagården tränings- och utslusslägenheter. Här får ungdomarna individuell behandling och stöd för att stegvis bli  mer självständiga unga vuxna och klara av sin vardag.

Målgrupp
I utslusslägenheterna bor ungdomar som har fyllt 18 år och har en daglig sysselsättning i form av skola, arbete eller praktik. Till träningslägenheten kan ungdomar flytta även före 18 års ålder och där få en kombination av dygnet-runt-vård och ökad självständighetsgrad i takt med stigande ålder och nya färdigheter.

Skola/Arbete/Praktik
Ungdomarna som bor i träning- och utslusslägenheterna går på olika gymnasier, praktikplatser eller arbetar i Stockholmsregionen. Samverkan kring skola/dagaktivitet är ett prioriterat område som ungdomens kontaktperson tillsammans med ungdomen planerar och följer upp.


Sök plats hos oss!