Slider

 Handledning & utbildning

Nackagården erbjuder utbildningar och föreläsningar inom följande områden:

  • Grundläggande Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och tillämpad beteendeanalys (TBA)
  • ACT; Acceptance and commitment therapy
  • KOMET; KOmmunikationsMETod

Skräddarsydda lösningar
Nackagården erbjuder även skräddarsydda utbildningar utifrån önskemål och behov samt handledning för HVB- och skolverksamheter.

Kontakt
Kontakta Leg. Psykolog Karin Stolare för mer information.

Epost: karin.stolare@nackagarden.se

Tfn: 072-2360606